เกี่ยวกับเรา


บจก. ซีดีซี เอ็นจิเนียริ่ง  
ดำเนินกิจการตั้งแต่ ปี พศ.2557 จากกลุ่มของวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการทำงาน มากกว่า 10 ปี
ในด้านการออกแบบโครงสร้าง งานให้คำปรึกษา และ บริหารการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด
 รวมถึงงานรับเหมาก่อสร้างอาคาร ภายใต้นโยบายของ บริษัทฯ  "ปลอดภัย  ประหยัด  สวยงาม"
ปี พศ. 2557  มูลค่าที่บริษัทรับงาน     5  ล้านบาท
ปี พศ. 2558  มูลค่าที่บริษัทรับงาน     10  ล้านบาท
ปี พศ. 2559  มูลค่าที่บริษัทรับงาน     65  ล้านบาท
ปี พศ. 2560  คาดว่ามูลค่าที่รับงาน     80  ล้านบาท

--------------------------------------------------------------------------------------