อาคารพักอาศัย 6 ชั้น 2 อาคาร ลาดพร้าวซอย 94
อาคารพักอาศัย 6 ชั้น 2 อาคาร

พื้นที่ก่อสร้าง : 1,990 ตรม./อาคาร
มูลค่าก่อสร้าง : 62 ล้านบาท
เจ้าของ : คุณนราธิป     
สถานที่ตั้ง : ลาดพร้าวซอย 94
อาคารพักอาศัย 6 ชั้น 2 อาคาร ลาดพร้าวซอย 94
อาคารพักอาศัย 6 ชั้น 2 อาคาร ลาดพร้าวซอย 94
อาคารพักอาศัย 6 ชั้น 2 อาคาร ลาดพร้าวซอย 94
อาคารพักอาศัย 6 ชั้น 2 อาคาร ลาดพร้าวซอย 94
อาคารพักอาศัย 6 ชั้น 2 อาคาร ลาดพร้าวซอย 94
อาคารพักอาศัย 6 ชั้น 2 อาคาร ลาดพร้าวซอย 94
อาคารพักอาศัย 6 ชั้น 2 อาคาร ลาดพร้าวซอย 94
อาคารพักอาศัย 6 ชั้น 2 อาคาร ลาดพร้าวซอย 94
อาคารพักอาศัย 6 ชั้น 2 อาคาร ลาดพร้าวซอย 94
อาคารพักอาศัย 6 ชั้น 2 อาคาร ลาดพร้าวซอย 94
อาคารพักอาศัย 6 ชั้น 2 อาคาร ลาดพร้าวซอย 94
อาคารพักอาศัย 6 ชั้น 2 อาคาร ลาดพร้าวซอย 94
อาคารพักอาศัย 6 ชั้น 2 อาคาร ลาดพร้าวซอย 94
อาคารพักอาศัย 6 ชั้น 2 อาคาร ลาดพร้าวซอย 94
อาคารพักอาศัย 6 ชั้น 2 อาคาร ลาดพร้าวซอย 94
อาคารพักอาศัย 6 ชั้น 2 อาคาร ลาดพร้าวซอย 94
อาคารพักอาศัย 6 ชั้น 2 อาคาร ลาดพร้าวซอย 94
อาคารพักอาศัย 6 ชั้น 2 อาคาร ลาดพร้าวซอย 94