บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ลาดพร้าว 107 แยก 34
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น

พื้นที่ก่อสร้าง : 330 ตรม.
มูลค่าก่อสร้าง : 7,300,000 บาท
เจ้าของ : คุณชัยยศ     
สถานที่ตั้ง : ลาดพร้าว 107 แยก 34
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ลาดพร้าว 107 แยก 34
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ลาดพร้าว 107 แยก 34
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ลาดพร้าว 107 แยก 34
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ลาดพร้าว 107 แยก 34
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ลาดพร้าว 107 แยก 34
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ลาดพร้าว 107 แยก 34
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ลาดพร้าว 107 แยก 34
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ลาดพร้าว 107 แยก 34
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ลาดพร้าว 107 แยก 34
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ลาดพร้าว 107 แยก 34
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ลาดพร้าว 107 แยก 34
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ลาดพร้าว 107 แยก 34
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ลาดพร้าว 107 แยก 34
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ลาดพร้าว 107 แยก 34
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ลาดพร้าว 107 แยก 34
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ลาดพร้าว 107 แยก 34
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ลาดพร้าว 107 แยก 34
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ลาดพร้าว 107 แยก 34