อาคาร 1 ชั้น เพื่อพาณิชย์ ลาดพร้าว 107 แยก 34
อาคาร 1 ชั้น เพื่อพาณิชย์ ลาดพร้าว 107 แยก 34

พื้นที่ก่อสร้าง : 350 ตรม.
มูลค่าก่อสร้าง : 2,800,000 บาท
เจ้าของ : คุณชัยยศ     
สถานที่ตั้ง : ลาดพร้าว 107 แยก 34
อาคาร 1 ชั้น เพื่อพาณิชย์ ลาดพร้าว 107 แยก 34
อาคาร 1 ชั้น เพื่อพาณิชย์ ลาดพร้าว 107 แยก 34
อาคาร 1 ชั้น เพื่อพาณิชย์ ลาดพร้าว 107 แยก 34
อาคาร 1 ชั้น เพื่อพาณิชย์ ลาดพร้าว 107 แยก 34
อาคาร 1 ชั้น เพื่อพาณิชย์ ลาดพร้าว 107 แยก 34
อาคาร 1 ชั้น เพื่อพาณิชย์ ลาดพร้าว 107 แยก 34
อาคาร 1 ชั้น เพื่อพาณิชย์ ลาดพร้าว 107 แยก 34
อาคาร 1 ชั้น เพื่อพาณิชย์ ลาดพร้าว 107 แยก 34
อาคาร 1 ชั้น เพื่อพาณิชย์ ลาดพร้าว 107 แยก 34