โกดังเก็บของ มหาชัยสมุทรสาคร (เจ้าของคุณรุ่งนภา)
โกดังเก็บของ มหาชัยสมุทรสาคร (เจ้าของคุณรุ่งนภา)

พื้นที่ก่อสร้าง : 600 ตรม.
มูลค่าก่อสร้าง : 3,200,000 บาท
เจ้าของ : คุณรุ่งนภา
สถานที่ตั้ง : มหาชัยสมุทรสาคร
โกดังเก็บของ มหาชัยสมุทรสาคร (เจ้าของคุณรุ่งนภา)
โกดังเก็บของ มหาชัยสมุทรสาคร (เจ้าของคุณรุ่งนภา)
โกดังเก็บของ มหาชัยสมุทรสาคร (เจ้าของคุณรุ่งนภา)
โกดังเก็บของ มหาชัยสมุทรสาคร (เจ้าของคุณรุ่งนภา)
โกดังเก็บของ มหาชัยสมุทรสาคร (เจ้าของคุณรุ่งนภา)
โกดังเก็บของ มหาชัยสมุทรสาคร (เจ้าของคุณรุ่งนภา)